WELSH FOLK DANCE - DAWNSIO GWERIN CYMRU

          DAWNSWYR TIPYN O BOPETH

   2012.

 

 

        Dancing in 2012 began, as in previous years, ....... with the Masqued Ball, at Rhosygilwen Mansion. 

   For more photographs  [<click or on image below]

 

 

 

Nl i'r

Dudalen Flaen

-----------------------

Back to

Home Page

                                     

 

 

 

 

 

                                   

 Yn 2012 aiff yr Wyl Ban Geltaidd i Carlow, ac mae'r paratoadau i groesawu pawb i'w weld yn drylwyr   .......... a chynhyrfus !!

Mehefin 1- 4       Gwyl Werin Chippenham

Mehefin 15 - 17  Gwyl Forus 2012 - Evesham

Gorffennaf 14    Gwyl Ddawnsio yn Yr Ardd Fotaneg

Gorffennaf 25 - 29 Gwyl Corc, Iwerddon

Awst 3 - 10 Gwyl Werin Sidmouth

 

 

 

           Cychwynnodd 2012, fel pob blwyddyn arall, ........ gyda'r Ddawns Fasgiau ym Mhlasty Rhosygilwen. 

Am fwy o luniau. [<clic neu ar y llun isod]

 

In 2012 the Pan Celtic Festival is held at Carlow, and the preparations to welcome everyone seem thorough .............. and exciting !!

Tipyn O Bopeth from Wales performing at the Pan Celtic Festival

June 1 - 4      Chippenham Folk Festival

June 15 - 17  Evesham Morris Weekend 2102

July 14 Dance Festival in The National Botanic Garden

July 25 - 29  Cork Festival, Ireland

August 3 - 10   Sidmouth Folk Festival